Company Structure

 Due to the rapid growth of Sinar Terang Group, we have created 3 subsidiary companies

Sinar Terang Mandiri

Sinar karya mustika

Sinar terang cipta sarana